Foto: Magnus Aronsson

Dop eller konfirmation för fullvuxna

Funderar du över att låta döpa eller konfirmera dig? I Storkyrkan fortsätter vi traditionen från urkyrkan med vuxendop på påsknatten. Då döper och konfirmerar biskop Andreas Holmberg dem som längtar efter en närmare relation med Gud. Digitala träffar under våren. OBS anmälan.

Idag är det mycket vanligt att vuxna blir döpta eller konfirmeras. I Storkyrkan fortsätter vi traditionen från urkyrkan med vuxendop på påsknatten. Då döper och konfirmerar biskop Andreas Holmberg dem som längtar efter en närmare relation med Gud.

Svenska kyrkan står i den lutherska traditionen där undervisning och förståelse är grundläggande. Därför erbjuds du som fundera över att låta döpa eller konfirmera dig ett antal träffar under våren. Dessa blir digitala så att du kan delta även om du har svårt att ta dig in till Gamla stan. Träffarna på Zoom äger rum onsdagar 16.30-18.00. Till det kommer några gudstjänster i Storkyrkan.

3 februari 16.30 Vad betyder orden kristen och tro i Sverige år 2021?
10 februari 16.30 Bibeln – en skrift med många författare.
17 februari Kl 9.00 i Storkyrkan. Askonsdagens mässa.
17 februari 16.30 Bibeln behöver alltid tolkas.
24 februari 16.30 Jesus – vem var han och vad ville han säga?
10 mars 16.30 Kyrkoårets olika teman och gudstjänstens ordning.
17 mars 16.30 Dop och nattvard är mer än vackra ceremonier.
24 mars 16.30 Bön är både att tala till Gud och att lyssna till Gud.
28 mars Kl 11.00 i Storkyrkan. Palmsöndagens högmässa
1 april Kl 19.00 i Storkyrkan. Skärtorsdagen: altarets avklädande
3 april Kl 23.00 i Storkyrkan. Påsknatten. Dop och konfirmation

Anmäl dig före 1 februari till vår samarbetspartner Sensus 
>>Anmäl dig här

Dessutom sänd ett mail till ulf.lindgren@svenskakyrkan.se och berätta lite om dig själv och varför du vill bli döpt eller konfirmerad.

Föreläsare: Ulf Lindgren, domkyrkokaplan.