Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Stockholms domkyrkoförsamling Besöksadress: Stortorget 1, 11129 Stockholm Postadress: BOX 2122, 10313 STOCKHOLM Telefon:+46(8)7233000 E-post till Stockholms domkyrkoförsamling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Det omätbaras renässans

- en uppgörelse med pedanternas världsherravälde

Vi lever i en mätbarhetens tidsålder och löser våra problem genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. Tilltron sätts därmed till yttre parametrar som vi tänker oss objektivt pekar ut den rätta vägen framåt. Vi flyr undan det subjektiva, det känslomässiga och tillfälliga. Ett resultat är att utrymmet för den praktiska kunskapen, för omdöme och situationskunskap blivit allt mindre.

 Jonna Bornemark, docent och lektor i filosofi, Södertörns högskola.

Datum: Torsdag 21 februari  
Tid: 18.00–20.00 
Plats: Storkyrkan

I samarbete med Stockholms stifts prästsällskap 

Jonna Bornemark

Jonna Bornemark, docent och lektor i filosofi, är aktuell med boken ”Det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas världsherravälde”. Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När vårt förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Med hjälp av tre renässansfilosofer visar Jonna Bornemark på möjliga utvägar till ett mer humanistiskt, levande och rent av magiskt liv.

 

Här berättar hon själv mer om boken.