Stockholms domkyrkoförsamling

Prata med oss

Kontakt

Stockholms domkyrkoförsamling Besöksadress: Stortorget 1, 11129 Stockholm Postadress: BOX 2122, 10313 STOCKHOLM Telefon: +46(8)7233000 E-post till Stockholms domkyrkoförsamling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Bortom det goda och det onda

Prästen och domkyrkoteologen Normunds Kamergrauzis fortsätter i höst sin serie om teologi och etik. Den här terminen riktar samtalen in sig på rättvisa. Sista gången, söndag 26 november, är temat Vilken lönepolitik är rättvis?


Under Reformationsjubileet hösten 2017 utforskar vi det lutherska tänkandet om rättvisan och dess aktualitet i vårt samhälle.
Samtalsledare: Normunds Kamergrauzis, präst och teologie doktor

vilken lönepolitik är rättvis?

Alla parter på arbetsmarknaden säger sig önska en rättvis lönesättning. Men det
finns olika uppfattningar om vilken lön som är rättvis. Betyder det lika lön för lika
arbete och så små löneskillnader som möjligt? Eller är det rättvist att den som presterar mest ska ha den högsta lönen? Skilda idéer om lönepolitik hör ihop med olika teorier om rättvisa. Hur kan vi respektera människors lika värde i arbetslivet?
Carl-Henric Grenholm, professor emeritus i etik, Uppsala universitet, läs 70-årsporträttet i Upsala Nya Tidning: Etiken är hans livskompass

Datum: Söndag 26 november
Tid: 13.00-14.30, kyrkkorv till självkostnadspris från 12.30
Plats: Storkyrkosalen,Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

 

Tidigare samtal om rättvisa

kristna och islamiska idéer om rättvisa

Inom både kristendomen och islam finns starka anspråk på att teologin har insikter
om det rättvisa samhället. Samtidigt är de religiösa argumentens roll inom
politisk debatt häftigt omstridd. Kan teologiska insikter tillföra något i ett samtal
om rättvisans innebörd? Hur kan man argumentera utifrån en religiös tradition
och vilken plats kan sådana argument ges i offentlig debatt?
Teresa Callewaert, präst och teologie doktor, Uppsala universitet, läs om hennes färska avhandling Theologies Speak of Justice

Religiösa tankesätt bör få mer plats i samhällsdebatten

vad är gottgörande rättvisa?

Dagens globala maktfördelning är till stor del präglad av den koloniala världsordningen och många av dagens internationella konflikter har sitt ursprung i
kolonialismen. Det har under senare år framförts en rad krav på historisk rättvisa och gottgörelse för koloniala övergrepp i Afrika och Karibien. Men vad innebär gottgörande rättvisa och vad krävs för att uppnå försoning?
Göran Collste, professor i tillämpad etik, Linköpings universitet, i en understreckare 2016 i SvD: Därför är vissa mer jämlika än andra