Foto: Arne Hyckenberg/Lotta Fång

Bokstaven dödar men Anden ger liv

Om religion som konstart eller tillvarons poesi. K G Hammars födelsedagsföredrag 5 mars. OBS: Tyvärr är det fullsatt. Det går ej att anmäla sig längre.

Med anledning av KG Hammars högtidsdag är han inbjuden att ge ett födelsedagsföredrag vid Katedralakademin. Föredraget ges dessutom ut i en speciell jubileumsskrift som kommer att finnas tillgänglig för försäljning och signering i samband med föredraget.

"Reflektionen utgår från det faktum att det aldrig blev någon konflikt mellan den framväxande vetenskapen på 1800-talet och den konstnärliga världen. Däremot ansågs vetenskap och tro utesluta varandra. Konflikten uppstod där religion ansågs stå för färdiga och oföränderliga sanningar.

Men religion är inte anslutning till en samling oföränderliga sanningar utan tillit till en sanning som uppstår i mötet mellan bibeltexter och tradition å ena sidan och mänskliga situationer, kunskaper och erfarenheter å den andra. Enligt kristen tro och erfarenhet är det i detta mellanrum Anden verkar."

KG Hammar, ärkebiskop emeritus i Svenska kyrkan

Föredraget och utgivningen av jubileumsskriften sker i samverkan i Storkyrkans vänförening.

Datum: Söndag 5 mars
Tid: 13.00–14.30

Plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan
Obs! Begränsat antal platser! 

OBS: Tyvärr är det fullsatt (brandsäkerhetsregler). Det går ej att anmäla sig längre.

Föredraget spelas in och kommer att bli och tillgängligt efteråt. 

Musikmässa

Välkommen på musikmässa i Storkyrkan kl 11.00 samma dag. K G Hammar predikar och Schola Cantorum sjunger under ledning av Johan Hammarström. I mässan får vi höra Sverigepremiären av John Rutter "Missa brevis för kör och orgel".

Nyhet! Jubileumsskrift "Bokstaven dödar men Anden ger liv"

KG Hammars födelsedagsföredrag vid Katedralakademin finns nu tillgänglig i en speciell jubileumsskrift.

Bokstaven dödar men Anden ger liv

5 mars var KG Hammar, ärkebiskop emeritus i Svenska kyrkan, inbjuden att ge ett ”födelsedagsföredrag” vid Katedralakademin. Det föredraget kan du ta del av här.