Foto: Arne Hyckenberg/Lotta Fång

Bokstaven dödar men anden ger liv

Om religion som konstart eller tillvarons poesi. K G Hammars födelsedagsföredrag 5 mars.

K G Hammar, Svenska kyrkans ärkebiskop emeritus, professor

Reflektionen utgår från det faktum att det aldrig blev någon konflikt mellan den framväxande vetenskapen på 1800-talet och den konstnärliga världen. Däremot ansågs vetenskap och tro utesluta varandra. Konflikten uppstod där religion ansågs stå för färdiga och oföränderliga sanningar. Men religion är inte anslutning till en samling oföränderliga sanningar utan tillit till en sanning som uppstår i mötet mellan bibeltexter och tradition å ena sidan och mänskliga situationer, kunskaper och erfarenheter å den andra. Enligt kristen tro och erfarenhet är det i detta mellanrum Anden verkar. Detta vill jag utforska i min föreläsning. 

Nedslag: bokstaven dödar men anden ger liv - mystiken och det bortomspråkliga - det apofatiska draget - dogmer som konstverk mm

Datum: Söndag 5 mars
Tid: 13.00–14.30

Plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

I samarbete med Storkyrkans vänförening.