Foto: Mats Åsman

Biskopsvalet

Biskopen i Stockholms stift går i pension i 2019. Därför blir det val till ny biskop den 12 februari där valet står mellan sex kandidater.

Just nu pågår processen med att utse ny biskop för Stockholms stift. Till biskop kan bara den vigas som valts till biskop och är prästvigd. Är den som valts inte prästvigd, så behöver hen prästvigas innan biskopsvigningen. Valet står mellan sex kandidater, som frågades ut under en offentlig hearing i slutet av januari.

Kandidaterna är Jonas Eek, Gunilla Hallonsten, Andreas Holmberg, Bengt Kristensson Uggla, Marika Markovits och Sven Milltoft.

Första valomgången i biskopsvalet sker 12 februari. Om någon kandidat får mer än 50 procent av rösterna i biskopsvalet då är det avgjort, annars blir det en andra omgång den 5 mars med de två som fick flest röster i första omgången.

De som röstar i biskopsvalet är anställda präster och diakoner i stiftets församlingar och pastorat eller med tjänst på stiftskansliet och är anställda tillsvidare eller minst sex månader. Lika många elektorer utses av de lokala kyrkofullmäktige. För elektorerna ska det även väljas lika många ersättare. Även ordinarie ledamöter i stiftsstyrelse och domkapitel får rösta. Totalt rör det sig i Stockholms stift om cirka 1100 personer.

Stockholms stifts nya biskop kommer att vigas i Uppsala domkyrka
22 september och tas emot i Storkyrkan 29 september.

 

Domprostens önskelista för blivande biskop

"Biskopsval 2019" är inte publicerad

"Presentation av kandidaterna i Stockholms biskopsval" är inte publicerad