Foto: Arne Hyckenberg/Verbum

Bibelstudium – upptäck ditt liv i den stora berättelsen

Med utgångspunkt från en ny bibelstudiebok "Öppna Bibeln" av Ulf Lindgren fördjupar vi oss i några av Bibelns gestalter och samtalar kring om och hur vi känner igen våra liv i deras.

Ledare: Ulf Lindgren, domkyrkokaplan

Under hösten utkommer en ny bibelstudiebok av Ulf Lindgren på Verbums bok-
förlag med titeln: Öppna Bibeln – upptäck ditt liv i den stora berättelsen. 

Med utgångspunkt från boken fördjupar vi oss i några av Bibelns gestalter och samtalar kring om och hur vi känner igen våra liv i deras. Boken finns till försäljning vid första kurstillfället. Du förväntas sedan läsa respektive kapitel i förväg. 

29 september – introduktion till Bibeln och kursboken
6 oktober – Den stora berättelsen
20 oktober – Profeterna
27 oktober – Psaltaren
3 november – Jesus och evangelierna
10 november – Paulus och breven

Datum: Se ovan  
Tid: 18.00–19.30  
Plats: Själakoret, Storkyrkan 

Öppna Bibeln

Öppna Bibeln vill hjälpa dig att se de gamla bibeltexterna inte i första hand som historiska dokument utan som berättelser som också handlar om ditt liv idag. Kanske misslyckas du som David och Petrus? Finner du en inre styrka som Rut och Maria Magdalena? I de frågor som avslutar varje avsnitt inbjuds du att upptäcka ditt liv i texternas berättelser. Då blir texterna relevanta.

Boken introducerar det judiska tänkandet för en kristen läsare. Rabbinerna har genom seklerna betonat att Gud vill att människa ska tänka själv och våga ifrågasätta allt, även Gud. I ljuset av det judiska tänkandet får också Jesus sätt att agera och tala ny innebörd. 

Öppna Bibeln riktar sig till den som läst Bibeln mycket eller lite. Boken avslutas med handledningsfrågor så att den också kan användas i studiecirklar.