Bibelstudium

17 september, 8 oktober, 29 oktober kl 15.00 – 16.30 Själagårdsgatan 13. Ulf Lindgren, domkyrkokaplan.

Psaltaren i Gamla testamentet är en skattkammare. Där finns mångtusenåriga texter som handlar om oss idag. I Psaltarens texter kan vi spegla oss, upptäcka vår djupaste längtan och våra starkaste känslor. Texterna är verktyg som vi kan använda för att bättre förstå oss själva och vår värld. Under höstens tre samlingar fördjupar vi oss i några psaltarpsalmer och tillsammans delar vi våra tankar kring deras relevans i våra liv idag. Vi upptäcker att psykologi och andlighet ofta går hand i hand. 

 

17 september kl 15.00 – 16.30 Själagårdsgatan 13
Att förundras med hjälp av Psaltaren 19, 103 och 121

8 oktober 15.00 – 16.30 Själagårdsgatan 13 
Att förtvivla med hjälp av Psaltaren 22, 137 och 139

29 oktober 15.00 – 16.30 Själagårdsgatan 13
Att förstå sig själv och skapelsen med hjälp av Psaltaren 8, 65 och 104
 

SAMTALSLEDARE
Ulf Lindgren domkyrkokaplan

 

Bibelstudiet är samarrangemang med Samarbetsrådet för judar och kristna.

Öppna Bibeln

Öppna Bibeln vill hjälpa dig att se de gamla bibeltexterna inte i första hand som historiska dokument utan som berättelser som också handlar om ditt liv idag. Kanske misslyckas du som David och Petrus? Finner du en inre styrka som Rut och Maria Magdalena? I de frågor som avslutar varje avsnitt inbjuds du att upptäcka ditt liv i texternas berättelser. Då blir texterna relevanta.

Boken introducerar det judiska tänkandet för en kristen läsare. Rabbinerna har genom seklerna betonat att Gud vill att människa ska tänka själv och våga ifrågasätta allt, även Gud. I ljuset av det judiska tänkandet får också Jesus sätt att agera och tala ny innebörd. 

Öppna Bibeln riktar sig till den som läst Bibeln mycket eller lite. Boken avslutas med handledningsfrågor så att den också kan användas i studiecirklar.