Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Stockholms domkyrkoförsamling Besöksadress: Stortorget 1, 11129 Stockholm Postadress: BOX 2122, 10313 STOCKHOLM Telefon:+46(8)7233000 E-post till Stockholms domkyrkoförsamling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Bibel och bön till vardags

Under fem måndagar samtalar Ulf Lindgren med personer som lever med bön och bibel i sin vardag enligt kristen eller judisk tradition: allt för att utforska hur de gör för att ana Guds ansikte i ord och tystnad, i en daglig rytm och i vardagens rutiner.

Bibeln är inte i första hand en bok om historia. Det är en levande text som ständigt utmanar och provocerar men samtidigt också stöttar oss på vår livsvandring. På samma sätt är bön inte i första hand ett rop på hjälp när livet går sönder eller en önskelista till Gud, utan ett dagligt samtal och en relation med den större verklighet i vilken vi lever, rör oss och är till.

Samtalsledare: Ulf Lindgren, domkyrkokaplan

Datum: Se nedan
Tid: 15.00–16.30
Plats: Själagårdsgatan 13, Gamla stan

16 september
Så använder jag bibelns texter som människa, som kristen, som jesuit och som präst. Ibland blir bibelns berättelser till en spegel av livet och ibland en vägvisare till att ana Guds ansikte. Oavsett vilket behövs bibeltexten varje dag.
Ett samtal med Dominik Terstriep, jesuit och kyrkoherde i S:ta Eugenia

23 september
Bibeltexter som pelare och ankare. Vilka bibelställen bär när livet går sönder eller vi gått vilse i vardagens stress?
Ulf Lindgren reflekterar i sin roll som själasörjare över texter som ger tröst, kraft och ljus när allt hopp slocknat.

30 september
Den dagliga bönen kräver disciplin och struktur, en bestämd plats och tid, för att skapa en daglig relation med Gud. Trons frihet fordrar formens stramhet. Tidegärden fungerar som bön därför att orden blir till en gemenskap som sträcker sig genom tid och rum.
Ett samtal med Klaus Dietz, jesuit och fd kyrkoherde i S:ta Eugenia

7 oktober
Hur ber en jude till vardags och till fest, ensam och i gemenskap? Varför förändras bönen när tio män är samlade? Är bönen en kritik av samhället, av människan eller av Gud?
Ett samtal med Maynard Gerber, under 40 år kantor i Stora synagogan

28 oktober
Den kontemplativa bönen. Bönens mål är att leva i Gud och växa i Gud, ta emot den kärlek som leder till större utveckling och till en blomstring av människan.
Ett samtal med Ted Harris, präst i Svenska kyrkan och författare till böcker om bl a Franciskus och Kierkegaard.