Foto: Louise Linde

Barn & ungdom

Här hittar du körer och aktiviteter för barngrupper och skolor.

För barngrupper och skolan

Välkommen till visningar och teater hösten 2022 i Stockholms domkyrkoförsamling. Här ser du vårt utbud av skolvisningar av Storkyrkan, dramatiserade visningar, orgelvisningar, samtal och teater.

Storkyrkans Gosskör söker nya korister

Stockholms domkyrkoförsamling har förvaltat gosskörstraditionen under många år, genom den kör som i dag heter Storkyrkans gosskör. Här finns information om hur du kan gå med! Varmt välkommen!

Barn- & ungdomskörer

Vill du sjunga i kör? Här hittar du information! Flickkör, barnkör, Storkyrkans Gosskör och Storkyrkans ungdomskör.