Foto: Andréas Lindström/Unsplash

Andlig fikapaus

Varje onsdag under våren (10/1 – 29/5) inbjuds du att under tjugo minuter ta en andlig paus och tillsammans med Ulf Lindgren fira digital Vesper i Storkyrkan. Efter vespern ges en kortare introduktion till kommande söndags bibeltexter.

Vi svenskar har lärt oss vikten av att stanna upp två gånger om dagen och hämta andan. Vi kallar det för fikapaus. Då tar vi hand om våra kroppar. Men också våra själar behöver tas om hand. I 1500 år har man i klostren skapat en form för detta som kallas Tidegärden, då man sju gånger om dagen under en kort stund samlas och växelläser texter från Psaltaren.

Under våren fortsätter den allt mer populära vespern på onsdagar (10/1 – 29/5). Då inbjuds du att under 20 minuter ta en andlig paus och tillsammans med Ulf Lindgren fira digital Vesper i Storkyrkan. Vi möts på zoom kl 16.00. Några psaltarpsalmer, tystnad och en kort bön. En stund för eftertanke, insikt om att vi lever här och nu men också är en del av något bortom tid och rum. 

Som avslutning ges en kortare introduktion till kommande söndags bibeltexter.

Vill du delta, anmäler du dig till ulf.lindgren@svenskakyrkan.se så sänder han en länk till dig varje onsdag. Du deltar en gång, varje gång eller ibland. Valet är ditt. 

Vill du delta, anmäler du dig till ulf.lindgren@svenskakyrkan.se så så sänder han en länk till dig varje onsdag. Du deltar en gång, varje gång eller ibland. Valet är ditt. 

 

 

Välkommen!

Onsdagar 10 januari - 29 maj kl 16.00, digitalt via ZOOM
ANMÄLAN: ulf.lindgren@svenskakyrkan.se