Foto: Andréas Lindström/Unsplash

Andlig fikapaus

Varje onsdag under våren (20/1 – 28/4) inbjuds du att under tio minuter ta en andlig paus och tillsammans med Ulf Lindgren fira digital Vesper i Storkyrkan. Här hittar du länken till själva fikapausen.

Vi svenskar har lärt oss vikten av att stanna upp två gånger om dagen och hämta andan. Vi kallar det för fikapaus. Då tar vi hand om våra kroppar. Men också våra själar behöver tas om hand.

I 1500 år har man i kloster skapat en form för detta som kallas Tidegärden då man sju gånger om dagen under en kort stund samlas och läser texter från Psaltaren.

Varje onsdag under våren (20/1 – 28/4) inbjuds du att under tio minuter ta en andlig paus och tillsammans med Ulf Lindgren fira digital Vesper i Storkyrkan. Vi möts på zoom kl 16.00. Några psaltarpsalmer, tystnad och en kort bön. En stund för eftertanke, insikt om att vi lever här och nu men också är en del av något bortom tid och rum.

Vill du delta, anmäler du dig till ulf.lindgren@svenskakyrkan.se. Du deltar en gång, varje gång eller ibland. Valet är ditt. Inom kort kommer det att här finnas en introduktionsfilm om syftet med vespern och dess struktur.

Ledare: Ulf Lindgren, domkyrkokaplan.

Onsdagar 20 januari–28 april, kl 16.00 OBS digitalt via Zoom.
Anmälan: ulf.lindgren@svenskakyrkan.se