Foto: Andréas Lindström/Unsplash

Andlig fikapaus

Varje onsdag under hösten (17/8– 21/12) inbjuds du att under tio minuter ta en andlig paus och tillsammans med Ulf Lindgren fira digital Vesper i Storkyrkan. Efter vespern ges en kortare introduktion till kommande söndags bibeltexter.

Ledare: Ulf Lindgren, domkyrkokaplan

Vi svenskar har lärt oss vikten av att stanna upp två gånger om dagen och hämta andan. Vi kallar det för fikapaus. Då tar vi hand om våra kroppar. Men också våra själar behöver tas om hand. I 1500 år har man i klostren skapat en form för detta som kallas Tidegärden, då man sju gånger om dagen under en kort stund samlas och växelläser texter från Psaltaren.

Varje onsdag under hösten (17/8– 21/12) inbjuds du att under tio minuter ta en andlig paus och tillsammans med Ulf Lindgren fira digital Vesper i Storkyrkan. 
Vi möts på zoom kl 16.00. Några psaltarpsalmer, tystnad och en kort bön. 
En stund för eftertanke, insikt om att vi lever här och nu men också är en del 
av något bortom tid och rum. 

Efter vespern ges en kortare introduktion till kommande söndags bibeltexter.

Vill du delta, anmäler du dig till ulf.lindgren@svenskakyrkan.se så får du länk sänd till dig varje onsdag. Du deltar en gång, varje gång eller ibland. Valet är ditt. 

Datum: Onsdagar 17 augusti – 21 december  
Tid: 16.00  webb: via Zoom

Anmälan: ulf.lindgren@svenskakyrkan.se