Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

MEDITATION

KRISTEN DJUPMEDITATION Måndagar klockan 19.00 - 20.00, med start den 10 september

Bild: Okon

Stora Herrestad kyrka

Välkommen till stillhet, tystnad och ordlös bön. Introduktion till dig som inte har någon erfarenhet  klockan 18.30.

Välkommen till stillhet, tystnad och ordlösbön.

Avgiftsfritt och ingen föranmälan behövs.

Vid frågor ring Diakon Kerstin Lindfors 0411-55 85 12, SMS 072-545 90 92.