Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Stiftsgårdar

På den här sidan har vi samlat Svenska kyrkans stifts-, läger- och kursgårdar.

Ordet stiftsgård används som ett samlingsnamn för gårdar med olika historia, ursprung och benämning. Stiftsgårdarna används både av Svenska kyrkan vid olika interna arrangemang men också för externa arrangemang. De ägs av svenska kyrkan stift och i dagsläget finns det 15 stiftsgårdar runt om i hela landet

De olika gårdarna har alla lite olika inriktning och erbjuder i olika former någon sorts rekreation för besökare. Stiftsgårdarna används vid olika arrangemang så som konferenser, utbildningar, konfirmand- och ungdomsläger.