Någon ligger i en hängmatta i solen.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Stiftsgårdar

På den här sidan har vi samlat Svenska kyrkans stifts-, läger- och kursgårdar.

Ordet stiftsgård används som ett samlingsnamn för gårdar med olika historia, ursprung och benämning. Stiftsgårdarna används både av Svenska kyrkan vid olika interna arrangemang men också för externa arrangemang. De ägs av svenska kyrkan stift och i dagsläget finns det 15 stiftsgårdar runt om i hela landet

De olika gårdarna har alla lite olika inriktning och erbjuder i olika former någon sorts rekreation för besökare. Stiftsgårdarna används vid olika arrangemang så som konferenser, utbildningar, konfirmand- och ungdomsläger.

Gå på folkhögskola

Att gå på folkhögskola kan öppna många vägar. Du kanske vill läsa in behörighet för högskola eller utveckla ett intresse eller pröva en tanke med sikte på jobb? Runt om i Sverige finns folkhögskolor med anknytning till Svenska kyrkan.

Benen av någon som går mellan kyrkbänkarna.

Ett levande kulturarv

Att gå på vandring i ett kyrkorum kan vara som att förflytta sig genom den kristna traditionen, att röra sig i olika tider. Kyrkobyggnaden är full av historia. Föremål av olika slag och tillsynes obetydliga detaljer rymmer berättelser.