Stiftens Egendomsförvaltningars förening

Genom föreningen Stiftens Egendomsförvaltningars Förening är stiftens skogsbruk certifierat enligt FSC® (Forest Stewardship Council, licensnummer FSC-C014110) och/eller PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes). Flera stift har också valt att certifiera sig enligt båda standarderna. Vi arbetar också med miljöstandarden ISO 14001 för att ständigt förbättras och utvecklas i vårt miljöarbete.

Svenska kyrkans FSC-förening bildades år 2000 för att möjliggöra en gemensam FSC® certifiering av stiftens skogsmark genom ett gemensamt certifikat. År 2001 bildades Svenska kyrkans PEFC-förening med samma funktion för PEFC certifiering. I maj 2013 gick de två föreningarna samman till den ideella föreningen Svenska kyrkans skogscertifiering. Sedan 2019-06-24 har föreningen ett nytt namn: Stiftens Egendomsförvaltningars Förening.

Föreningens uppgift är att stödja medlemsstiften i arbetet med att leva upp till certifieringens krav och arbetet med ständiga förbättringar.

På de här sidorna har vi sammanställt gemensam information om stiftens skogsbruk. Funderingar och synpunkter om specifika fastigheter eller andra lokala frågor hänvisas till respektive stifts egendomsförvaltning och ansvarig skogvaktare.

 
 

Karta över innehav och skyddad skog

Stiftens markinnehav och frivilliga avsättningar kan du se här