Stiftens Egendomsförvaltningars förening

Genom föreningen Stiftens Egendomsförvaltningars Förening är stiftens skogsbruk certifierat enligt FSC® (Forest Stewardship Council, licensnummer FSC-C014110) och/eller PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes). Flera stift har valt att certifiera sig enligt båda standarderna. Föreningen är certifierad enligt ISO 14001.

Svenska kyrkans FSC-förening bildades år 2000 för att möjliggöra en gemensam FSC® certifiering av skogen som förvaltas av stiften genom ett gemensamt certifikat. År 2001 bildades Svenska kyrkans PEFC-förening med samma funktion för PEFC certifiering. I maj 2013 gick de två föreningarna samman till den ideella föreningen Svenska kyrkans skogscertifiering. Sedan 2019-06-24 har föreningen ett nytt namn: Stiftens Egendomsförvaltningars Förening.

Föreningens uppgift är att stödja medlemsstiften i arbetet med att leva upp till certifieringens krav och arbetet med ständiga förbättringar. Har du frågor om föreningens verksamhet eller övergripande frågor om certifiering kan du ta kontakt med föreningens sofia.backlund@svenskakyrkan.se.

Funderingar och synpunkter om specifika fastigheter eller andra lokala frågor hänvisas till respektive stifts egendomsförvaltning och ansvarig skogvaktare.

Karta över innehav och skyddad skog

Stiftens markinnehav och frivilliga avsättningar kan du se här