Landskap i Örnsköldsvik
Foto: Emilie Westman

Skogsbruk

Stiften bedriver ett aktivt skogsbruk med hänsyn till naturen och människan.

Syftet med förvaltningen av prästlönetillgångarna är att bidra till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans förkunnelse. Förvaltningen ska vara effektiv och ge bästa möjliga totalavkastning samtidigt som den ska utföras på ett hänsynsfullt sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värden. För att uppfylla de kraven krävs ett långsiktigt och hållbart brukande av skogen.

Kyrkans skogsbruk är ståndortsanpassat vilket innebär att brukandet anpassas till varje bestånds förutsättningar vad gäller trädslag och långsiktig produktionsförmåga. I huvudsak tillämpas trakthyggesbruk, men som komplement används också kontinuerliga skötselmetoder där det är lämpligt. Långsiktighet och hållbarhet är viktigt för oss, och att ta hänsyn till naturmiljö, kulturmiljö och människor är därför självklart vid skogliga åtgärder.

Vår policy för skogsskötsel och miljö

Foto: Emilie Westman