Värdegrund

• På Svenska Teologiska Institutet har alla rätt att omfatta den religion och ideologi som personen är uppväxt med eller valt som sin egen.
• Den som är anställd på Svenska Teologiska Institutet ska acceptera Svenska kyrkans utarbetade ståndpunkter i följande frågor:
- Att acceptera staten Israels rätt att existera inom säkra och internationellt erkända gränser
- Att acceptera det palestinska folkets rätt till en egen stat, utan ockupation eller förtyck
- Att motverka fördomar som t ex. antisemitism och islamofobi
- Att motverka organiserad proselytism mot judar eller muslimer
- Att aktivt arbeta för dialog, samförstånd och försoning mellan enskilda människor och religiösa traditioner
- Att betrakta judendom och islam som levande och för kristendomen relevanta religiösa systertraditioner.
• Den som är anställd på Svenska Teologiska Institutet skall inte uttrycka sina åsikter i religiösa eller politiska frågor på ett sådant sätt att man misskrediterar andra. Det ingår inte i arbetsuppgifterna för en anställd att ensidigt driva eller försvara religiösa, ideologiska eller politiska åsikter i syfte att försvara sig själv eller en speciell åskådning.