Foto: Pixabay

Syförening

Välkommen att träffas för en stunds gemenskap i vår syförening. Vi utbyter erfarenheter, hjälper varandra och får en stund tillsammans med inspiration och många goda samtal.

Syföreningen träffas:

Syföreningen är pausad under Covid-19-tiden.

Kontakta mig

Anna Blomberg

Anna Blomberg

Svenska kyrkan i Stenungsund

Visste du att:

  • Sveriges första syförening bildades redan år 1844 i Småland.