Bibel och glasögon

Bibelstudier kring Andra Korintierbrevet

Nyhet Publicerad Ändrad

Startar 7 september

Onsdagskvällar kl. 18.00 – 20.00, i Kristinedalkyrkan. 

Nya medlemmar är varmt välkomna!

Anmälan till Stig Svennberg, tfn: 0705-67 43 70 eller Catarina (se nedan)