En kvinna sitter och samtalar med några andra över en kopp kaffe.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Livsberättargrupper

Gemenskap, sammanhang och mening, det är vad Livsberättargruppen vill ge.

Vill du var med i en samtalsgrupp där vi delar minnen från våra liv?

Syftet med samtalsgruppen är att erbjuda en gemenskap som bryter ofrivillig ensamhet, ger nya kontakter och ökad livsglädje.

Gruppen erbjuder ett tryggt sammanhang där du kan dela med dig av minnen, tankar och känslor med fokus på livsfrågor. Hur var det när du var liten och växte upp? Ungdomstid, vuxenliv och åldrande. Glädje och sorg. Besvikelser och stunder av lycka. Hopplöshet och hopp. Vi blickar också framåt och pratar om vad vi kan göra för att ha ett så bra liv som möjligt här och nu och resten av livet.

Varje träff utgår från ett tema som vi pratar och diskuterar utifrån. Foton, musik och avslappning är till hjälp för att öppna upp minnen och tankar. Många fortsätter att träffas på egen hand efter att gruppen har avslutats.

Samtalsgrupperna som består av 6-8 deltagare från 65 år och uppåt träffas en gång i veckan under tio veckor. Gruppen leds av utbildade gruppledare. Det är kostnadsfritt och är en samverkan mellan Stenungsunds kommuns Projekt SEE och Svenska kyrkan Stenungsund.

Ny grupp startar måndag 19 september
kl. 10.00 - 12.30, i Kristinedalkyrkan.

Sista dag för intresseanmälan till höstens grupp är 2 september.

Du kan även kontakta:

Projekt SEE, Stenungsunds kommun
Tfn: 0702 - 87 23 66 / E-post: projekt.see@stenungsund.se


Livsberättargrupper är ett samarbete mellan Stenungsunds kommun och Svenska kyrkan i Stenungsund.