Kyrkoval 2021

Den 19 september är det kyrkoval. Då har alla medlemmar som fyllt 16 år möjlighet att välja vilka som ska vara med och styra Svenska kyrkan under de kommande fyra åren.

Tillsammans gör vi kyrkovalet!

Om du är medlem i Svenska kyrkan har du tillsammans med 5,7 miljoner andra en del i en tusenårig andlig tradition i vårt land. Som medlem stödjer du kyrkans kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.

Svenska kyrkan finns överallt i landet. Oavsett vem du är och hur din tro ser ut, erbjuder Svenska kyrkan sammanhang där vi kan träffa varandra och tillsammans får möta Gud - en Gud som befriar och bär. Detta sker genom gudstjänster, samtal, undervisning, diakoni - socialt arbete, musik, verksamheter för barn och unga, m.m.

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla är välkomna att ta initiativ och dela ansvar. Genom hela kyrkans historia har människor valts för att överlägga och fatta beslut på hela gemenskapens vägnar. Den som är medlem i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år på valdagen har i kyrkovalet möjlighet att påverka hur församlingen ska fullgöra sina grundläggande uppgifter och hur stiften och den nationella nivån ska främja den uppgiften. Den breda delaktigheten i kyrkans styrelse har sin grund i kristen människosyn och alla medlemmars gemensamma ansvar för kyrkans angelägenheter.  

Genom att rösta ger du uttryck för din samhörighet med kyrkan, oavsett vem du är eller hur din tro ser ut!

Tre olika val

I kyrkovalet kan du rösta i tre val: till kyrkofullmäktige, stifts­fullmäktige och kyrkomötet. Din röst påverkar vilka som ska styra Svenska kyrkan lokalt, regionalt och nationellt.

Foto: Magnus Aronson /Ikon

1. Val till kyrkofullmäktige i Stenungsunds pastorat (vita valsedlar). Kyrkofullmäktige har tillsammans med kyrkoherden det övergripande ansvaret för pastoratets ekonomi och förvalt­ning. De utser också ett kyrkoråd för pastoratet som tar upp frågor om verksamheten som bedrivs och vilka mål man ska arbeta för.

2. Val till stiftsfullmäktige, Göteborgs stift (rosa valsed­lar). Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom olika områden.

3. Val till kyrkomötet (gula valsedlar). Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslu­tande organ med 251 leda­möter. Det beslutar om hela Svenska kyrkans gemensam­ma och övergripande frågor.

Vilka kan man rösta på?

I det lokala valet till kyrkofullmäktige finns fyra alternativ:

 • Arbetarepartiet Socialdemokraterna
 • POSK - Politiskt obundna i Svenska kyrkan
 • Sverigedemokraterna
 • Öppen kyrka - en kyrka för alla (ÖKA)

Nomineringsgruppernas presentation:

 

Nomineringsgrupper i val till Kyrkomötet och Stiftsfullmäktige
Följande nomineringsgrupper ställer upp i valen till Kyrkomötet (för Göteborgs stifts valkrets) och till stiftsfullmäktige i Göteborgs stift:

(I bokstavsordning)

 • Alternativ för Sverige
 • Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
 • Borgerligt alternativ
 • Centerpartiet
 • Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK
 • FRIMODIG KYRKA
 • Himmel och Jord
 • Kristdemokrater i Svenska kyrkan
 • Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna
 • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
 • Sverigedemokraterna
 • Vänstern i Svenska Kyrkan
 • ÖPPEN KYRKA -- en kyrka för alla

Mer information om nomineringsgrupperna

Visning av samtliga kandidater i kyrkovalet

Rösta på valdagen eller förtidsrösta

Rösta på valdagen, söndag 19 september

På ditt röstkort står det vilken vallokal du tillhör. Du kan endast rösta i den vallokal du tillhör. Vallokalerna har bara öppet på valdagen söndag den 19 september. Du behöver ha med dig ID-handling och bör ha med dig ditt röstkort.

Förtidsrösta 6-19 september

Över hela landet kan du förtidsrösta 6-19 september. Alla röster som läggs i förtidsröstningslokaler kallas för förtidsröster, även om röstningen sker på valdagen. Du behöver ha med dig ditt röstkort och ID-handling!

Förtidsrösta kan du göra var som helst i landet. Alla lokaler och öppettider hittar du på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

I Stenungsund kan du förtidsrösta här:

 • Församlingsexpeditionen, Kristinedalkyrkan:
  Mån 6/9, 09.00 - 12.00
  Tis 7/9, 09.00 - 12.00, 17.00 - 20.00
  Ons 8/9, 09.00 - 12.00
  Tor 9/9, 09.00 - 12.00
  Fre 10/9, 09.00 - 12.00
  Lör 11/9, 09.00 - 12.00
  Mån 13/9, 09.00 - 12.00
  Tis 14/9, 09.00 - 12.00, 17.00 - 20.00
  Ons 15/9, 09.00 - 12.00
  Tor 16/9, 09.00 - 12.00
  Fre 17/9, 09.00 - 12.00
  Lör 18/9, 09.00 - 12.00
  Sön 19/9, 09.00 - 11.00, 13.00 - 15.00, 18.00 - 20.00
 • Kulturhuset Fregatten (följ skyltar innanför huvudingången):
  Mån 6/9, 11.00 - 17.00
  Tis 7/9, 11.00 - 17.00
  Ons 8/9, 11.00 - 17.00
  Tor 9/9, 11.00 - 20.00
  Fre 10/9, 11.00 - 17.00
  Lör 11/9, 11.00 - 14.00
  Mån 13/9, 11.00 - 17.00
  Tis 14/9, 11.00 - 17.00
  Ons 15/9, 11.00 - 17.00
  Tor 16/9, 11.00 - 20.00
  Fre 17/9, 11.00 - 17.00
  Lör 18/9, 11.00 - 14.00
  Sön 19/9, 11.00 - 17.00

 

Mer information

Röstkort

Alla röstberättigade får ett röst­kort hemskickat senast den 1 september. 

Du måste ha med dig ditt röstkort om du förtidsröstar. Röstkortet används för att skicka din röst till din vallokal. Det är också viktigt att du har med dig legitimation.

Bilder för Kyrkovalet 2021
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Det är inte obligatoriskt att ha med sig röstkortet till vallokalen, men det underlättar för att enkelt kontrollera att du är i rätt vallokal. Däremot behöver du ha med dig legitimation!

Personröstning

Du kan, om du vill, kryssa i upp till tre kandidater på valsedeln. Dina kryss ökar deras möjlighet att bli valda.

Brevröstning och ombudsröstning

Man kan brevrösta eller rösta via ett ombud.

Mer information om budröstning, hur detta går till finns på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

All information om hur du röstar finns på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval