Nattvard delas ut. Bröd doppas i vin.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Gudstjänstkalender

Välkommen att fira gudstjänst i någon av kyrkorna i Stenungsund! Gudstjänsterna är öppna för alla oavsett ålder, tro och bakgrund!