Nattvard delas ut. Bröd doppas i vin.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Gudstjänstkalender

Välkommen att fira gudstjänst i någon av kyrkorna i Stenungsund! Gudstjänsterna är öppna för alla oavsett ålder, tro och bakgrund!

Vi följer de restriktioner folkhälsomyndigheten anger och från den 1 december skärps kraven för offentliga tillställningar inomhus. De nya restriktionerna innebär att deltagare behöver visa ett vaccinationsbevis vid samlingar där fler än 100 personer förväntas delta. Läs mer >>

Kyrkoårets bibeltexter

Varje söndag läser prästen och församlingsborna söndagens texter. Du kan också läsa veckans bibeltexter här:

Kristinedalkyrkan

Kristinedalkyrkan

Kristinedalkyrkan byggdes 1971 och ligger i bostadsområdet Kristinedal. Under samma tak som själva kyrkan bedrivs även församlingsverksamheten. Här finns också expeditionen för Svenska kyrkan i Stenungsund och här finns de som arbetar med förvaltning och administration.

Norums kyrka

Norums kyrka

Norums kyrka är den ursprungliga sockenkyrkan och den äldsta av Stenungsunds tre kyrkor. Den byggdes redan på 1100-talet och utvidgades under åren 1847-1850.

Stenungsunds kapell

Stenungsunds kapell

Stenungsunds kapell, beläget på Kyrkberget togs i bruk i december 1925, men invigdes först i januari 1927. Församlingsbor från Stenungsön och Stora Askerön drev på kyrkbygget och kyrkan ägdes av Stenungsunds kapellbyggnadsförening t.o.m. 1993, då det överlämnades som gåva till Norums församling.

Ödsmåls kyrka

Ödsmåls kyrka

Ödsmåls kyrka invigdes 1867. Den ersatte då en medeltida kyrka som revs. Kyrkan renoverades invändigt 2004. Intill kyrkan ligger församlingshemmet, byggt och invigt 1991.