Anmälan till konfirmation 2022/2023

Fyll i och skicka in din anmälan här. Tänk på att du ska få en bekräftelse via epost!

DINA PERSONUPPGIFTER Dina personuppgifter som lämnas in vid anmälan kommer endast att användas i syfte att underlätta vår kommunikation under konfirmandtiden. Behandlingen sker för att göra konfirmandtiden så trygg och säker som möjligt. När konfirmandtiden är över raderas dina personuppgifter.