Meny

Vi söker komminister

Vi söker dig som ser fördelarna med att arbeta i ett pastorat där det är nära mellan människor, och där kyrkan står mitt i byn.

Som komminister kommer du att finnas med i många sammanhang. Gudstjänstlivet står i centrum för arbetet, men du får också möjlighet att vara med och utveckla nya former att sprida evangeliet.

Frågor om tjänsten besvaras av vik kyrkoherde Bengt-Åke Öhgren, 070-899 00 75 och av kyrkorådets ordförande Lars-Erik Kullenwall, 070-531 85 47.
 Ansökan ska ha kommit in senast 15 juli till stenstorps.pastorat@svenskakyrkan.se eller till Stenstorps pastorat, Prästgatan 6, 521 96 STENSTORP.