Tonträffen - Broddetorp

Tonträffen är en kör för pojkar och flickor mellan 10 och 13 år.

Vi övar i församlingshemmet Broddetorp torsdagar kl. 15.30-16.00.