Meny

Konfirmation - att ställa frågor

Finns Gud? Blir jag lycklig om jag blir smal? Varför finns olika religioner? Vem kan jag lita på? Kommer kriget till Sverige? Du är inte ensam om att fundera över livet.

Välkommen som konfirmand i Stenstorps pastorat

Du som fyller 14 under året får en inbjudan att bli konfirmand. Att konfirmeras innebär att lära sig mer om sig själv, om Gud, om andra människor och om livet. Konfirmationstiden är en upptäcksresa. Du och dina kamrater umgås med varandra och utforskar kyrkans traditioner och tro tillsammans. Ni gör olika aktiviteter med en präst och andra anställda i kyrkan. När det blir dags för själva konfirmationen firar ni en högtidlig gudstjänst tillsammans. 

Inskrivning är i Broddetorps kyrka 13 september kl.10.00

Bild: Volontaire/IKON

Vill du vara med? 

Tveka inte att anmäla dig! Anmälningsblanketten har skickats till dig på posten eller anmäl dig här på hemsidan. Har du inte fått den, eller har du andra frågor? Hör av dig till Bengt-Åke Öhgren, Lena Arvidsson eller Maria Djurberg (kontaktuppgifter finns längst ner på den här sidan).

Senast 12 juni!

Välkommen!

Konfirmandtiden ger möjlighet att tillsammans med vuxna och jämnåriga söka svar på de viktiga och svåra frågorna om livet, om vem Jesus är, vad vill han oss människor, om vilka vi själva är och vad vi vill stå för och tro på.

Detta sker under ett år när ungdomarna är 14-15 år genom samtal, undervisning, gudstjänster, läger/utflykter, studiebesök.

Vad betyder ordet konfirmation?

Det kommer av det latinska ordet confirmare jämför engelskans confirm som betyder både bekräfta och att ge någon styrka. Genom  konfirmationen bekräftas Guds kärlek till konfirmanden som människa och döpt. Det är Guds ”Ja” till oss och det som hände när vi döptes.

Varje människa är värdefull och har en viktig uppgift både i kyrkan och i den vardag där vi lever. Konfirmationen är också en ung människas möjlighet att säga ”Ja!” till Gud och till den tro man är döpt till. Och Gud vill ge kraft och styrka att leva ett gott liv.

Dop och konfirmation - hör det ihop?

Ja, den som skall konfirmeras bör vara döpt men man kan döpas under lästiden, i gruppen eller bara med familjen närvarande. Man får alltså börja sin konfirmationstid innan man döps och också om man inte bestämt sig för att till sist konfirmeras. Man kan komma och pröva!

Bild: Volontaire/IKON

Hur får man inbjudan?

Ett brev med inbjudan och information går ut till ungdomarna i åk 7 på våren och ett påminnelse-brev kommer lite senare under sommaren.

Vad händer under konfirmandtiden?

I Stenstorps pastorat samlas konfirmanderna i Stenstorp.

Terminsgrupperna träffas regelbundet under läsåret. Vi samlas lite längre pass under lovdagar, studiedagar och söndagar. Vid träffarna utgår vi från samtal och diskussioner där ungdomarnas frågor och funderingar är viktiga. De innehåller också sång och musik, målande, skapande och drama. Är det ett långt pass fikar vi tillsammans eller äter lunch. Till lästiden hör ju också att vara med i församlingens gudstjänster, att uppleva andra människors tro.

Under lästiden får varje konfirmand en bibel, en studiebok, en frälsarkrans och annat material.

Vilka finns med i konfirmandarbetet?

Kring varje konfirmandgrupp skall finnas ett konfirmandarbetslag. Det består av präst, kantor och församlingsassistenter. 

Konfirmationsförhör, eller...?

Nej, det var länge sedan!  Äldre personer minns nog förhöret där man skulle kunna mycket utantill. Dagens konfirmandföräldrar var kanske med om redovisning med drama eller förberedda frågor.

I dag har vi i Stenstorps pastorat lämnat mycket av det som känns som en prestation. Om en grupp har tyckt om att arbeta med drama och musik så finns det säkert med men framför allt vill vi lyfta fram konfirmationsgudstjänsten som en påminnelse om dopet och en välsignelseakt när ungdomarna nu står på tröskeln till vuxenlivet. 

Föräldraträffar!
Under terminerna erbjuds också föräldrarna att träffas och ta del av både livet och vad ungdomarna gör.

Ännu fler frågor och svar hittar du här.

Kontakta oss gärna

Välkommen att kontakta oss som arbetar med konfirmander i Stenstorps pastorat. 

Maria Ytterbrink

Maria Ytterbrink

Stenstorps pastorat

Komminister

Lena Arvidsson

Lena Arvidsson

Stenstorps pastorat

Församlingsassistent

Maria Djurberg

Maria Djurberg

Stenstorps pastorat

Församlingsassistent