Foto: Magnus Aronson/ikon

Energismarta dop i vinter

Stenstorps pastorat vill ta ansvar för miljön genom att spara energi. Det öppnar möjligheten för att fira dop i våra församlingshem.

Svenska kyrkan vill bidra till arbetet att spara energi. Därmed kan vi också hålla nere kostnaderna för uppvärmning som ytterst bekostas av medlemmarnas kyrkoavgift.
  Under de kallaste månaderna december - mars försöker vi så långt som möjligt att fira dopgudstjänster i pastoratets församlingshem. Dopen kommer att bli lika högtidliga och dopfesten kan firas i samma lokal efter dopet. 
   Främst är det församlingshemmen i Dala, Broddetorp, Stenstorp, Segerstad och Gudhem som kan tänkas användas på det sättet. Välkommen att boka dop i Stenstorps pastorat 0500-49 95 00 eller stenstorps.pastorat@svenskakyrkan.se
   Även andra delar av verksamheten berörs. En hel del gudstjänster på söndagarna kommer också att flyttas till församlingshemmen för att spara energi.