DBH-kören

Dala-Borgunda-Högstena kyrkokör är en damkör som funnits i 130 år, så körtraditionen är stark i denna församling.

Kören sjunger en blandad repertoar med både sakrala och profana sånger med framträdanden ca 1 gång/månad. Övning onsdagar i Stenstorps församlingshem kl.19.00-20.30 med fika en gång i månaden. 

 

Körmedlemmarna säger om DBH-kören

"DBH-kören välkomnar alla som vill sjunga. Det är bra för hela människan att sjunga i kör"

"Här är det roligt att sjunga samtidigt som det är proffsigt"

"Jag utvecklas både musikaliskt och socialt"

"Träna sångröst"

"Jag rensar bort allt slagg ur hjärnan och går hem glad!"

 "När man sjunger i kör känner man stöd från varandra och man får komma ned sina förutsättningar. Alla sjunger så gott man kan"

"Längtan att få komma och sjunga i kören"

"En varierad och bra sångrepertoar"

"Vi gläder andra i gudstjänsten. Jag tycker om att det är en kyrkokör"

"Sinnesro och avslappnande"

"Fin gemenskap, glädje, massor av humor! "

"Vi har så kul tillsammans men är även allvarliga när man ska vara det. "

Några tankar från körledaren

Susanne Carlsson, körens 13:e ledare, berättar:

"DBH-kören är ett fantastiskt härligt gäng att leda. De är ambitiösa och är med på alla tokiga övningar, allt för att sträva framåt i sitt sjungande. Att man mår bra av att sjunga är nog ganska välkänt för alla. Att man sjunger i en kör i Svenska kyrkan ger det också en annan dimension där man får jobba med sitt inre för att sedan kunna förmedla det kristna budskapet till andra. När kören känner att allt stämmer kan en närmast euforisk känsla infinna sig. Välkommen med Du också!"