Varmt välkommen till barnkören

Nyhet Publicerad

Foto: Johannes Frandsen/IKON

Verksamheten är anpassat för barn i lågstadieåldern (förskoleklass - åk 3)
Denna hösttermin övar vi fram för allt för ett framträdande till Lucia.
* Vi kan hämta barnen på parkskolan.

Ondagar kl. 15:15-16:00
FÖRSAMLINGSGÅRDEN

Välkommen!