Strömsundsträffen

Nyhet Publicerad

torsdagar 13.00 jämna veckor i Kapellet

* Andakt    * Sång     * Gemenskap     * Fika

Ledare: Emilie Wilderth Hägglund, Diakon

0951-26506

Välkommen!