Sinnesrogudstjänst

Nyhet Publicerad

Torsdag 22/2 kl.19.00 Församlingsgården.

Nya datum uppdateras löpande under våren.

Vad är Sinnesrogudstjänst?
Sinnesrogudstjänsten kan se olika ut på olika platser, men den avslutas alltid med Sinnesrobönen.

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Vi behöver alla sinnesro för att acceptera det som inte går att förändra och modet att ta itu med möjliga och nödvändiga förändringar i livet.

Våra svårigheter och beroenden skiftar från person till person. Vi har alla olika bindningar som begränsar och hindrar oss från att leva det liv vi längtar efter.

Under gudstjänsten reflekteras över ord ur 12-stegslitteratur och bibelord. Det ges möjlighet att tända ljus, dela tankar, skriva en bön, sjunga och be tillsammans.

Om det står Sinnesromässa är det nattvard med alkoholfritt vin och glutenfritt bröd.

Även om sinnesrogudstjänsterna följer en ordning är det ingen "färdig" gudstjänst utan något som blir till när vi möts. Inget tillfälle blir den andra helt likt. 

Varmt välkommen.