Samtal om sorg

Nyhet Publicerad

För den som mist en anhörig kan det vara värdefullt att träffa andra i samma situation och få möjlighet att dela tankar, känslor och erfarenheter med dem. Därför inbjuder Stensele församling till en samtalsgrupp om sorg med start onsdag 1 mars. 

Vi träffas i församlingsgården i Storuman kl. 18.00–20.00 vid sammanlagt sju tillfällen, varje tillfälle inleds med fika. 

Träff 1 Ons 1/3:  Presentation av oss, och fakta om sorg, myter mm.

Träff 2 Ons 15/3:  Den sörjandes egen livsberättelse   

Träff 3 Ons 22/3:  Tiden tillsammans med den döde

Träff 4 Ons 5/4:  Tillsammans kring döden

Träff 5 Ons 19/4:  Tiden närmast efter dödsfallet

Träff 6 Ons 3/5:   Vardagssituationen – framtiden

Träff 7 Ons 6/9:   Möjligheter att gå vidare?

Anmälan till församlingsexpeditionen senast 22/2 2023. 

Telefon 0951-265 00 (mån—fre kl. 10.00-12.00) eller stensele.forsamling@svenskakyrkan.se 

Varmt välkommen!

Emilie Wilderth Hägglund, diakon i Stensele församling

Har du frågor? Ring mig 0951-26506 (Emilie)