Så här påverkar Coronaviruset Stensele församlings verksamhet

Nyhet Publicerad

Gudstjänster

Så långt det är möjligt fortsätter vi att fira gudstjänster i våra kyrkor, vi har ingen dock ingen nattvardsgudstjänst, vi ber att besökarna sitter glest i bänkarna. Vi undviker kroppskontakt. Inget kyrkkaffe eller kyrklunch serveras.

Onsdagsmässa och onsdagsandakter i Storumans församlingsgård ändras till Öppen kyrka kl. 18.00-20.00 med stilla musik och ljuständning.

Alla andakter på äldreboenden ställs in.

Gruppverksamhet

Så länge grundskolorna inte är stängda fortsätter vi med barngrupper och barnkör. Har barnen minsta sjukdomssymptom  ber vi er att stanna hemma. Vi avstår från servering av fika och mellanmål.

Äldreverksamheten - Träffpunkten, Strömsundträffen, Åskiljeträffen och Stenseleträffen - alla grupper ställs in tills vidare.

Skapande verkstad fortsätter, men utan fika/lunch servering och på torsdagar.

 Vi mottar inga nybokningar av externa grupper.

Med kort varsel kan vi komma göra förändringar utifrån myndigheters direktiv och vår egen riskbedömning. En del evenemang kan komma att ställas in, trots att vi hunnit annonsera om det.

 Om du har behov av att prata med någon av oss, ring gärna!

Karin 070-3114151

Emilie 0951-26506

Ann-Louise 0951-26510

Friederike 0951-26507