Diakonal verksamhet drar igång

Nyhet Publicerad

Hösten är här, och nu börjar vi dra igång de diakonala verksamheterna lite försiktigt.
Det som gäller är att vi dukar glesare, tvättar händerna med tvål och känner oss friska när vi kommer. Se annonsering i Storumanbladet! 

Varmt välkommen!

Diakoniassistent Emilie