Åskiljeträffen

Nyhet Publicerad

torsdagar 13.00 udda veckor i Kyrkstugan

* Andakt        * Sång       * Gemenskap         * Fika

Ledare: Emilie Wilderth Hägglund, Diakon

0951-26506

Välkommen!