80-åringar firades på församlingsgården

Nyhet Publicerad

Sittande från vänster: Majlis Andersson, Inger Arnfjell, Inga-Lisa Mörtsell, Sonja Gustavsson, Mabel Persson, Gunni Fjellström. Stående från vänster: Inga Henriksson, Lotten Jonsson, Inga-Britt Mattsson, Hans Lindberg, Rolf Forsberg, Sven Ernstsson, Jan Banstorp, Eva Härgestam, Sally Israelsson. Foto: Emilie Wilderth Hägglund

Stensele församling har nyligen högtidlighållit de människor som inom församlingen fyller 80 år. Vi firar sedan många år församlingens alla jubilarer som under året fyller aktningsvärd ålder.

Under kalaset sjöngs det allsång och serverades smörgåstårta, tårta och kaffe. Det hölls ett trivsamt program och präst Anna Lindén höll andakt. Och traditionsenligt fick alla jubilarer en vacker ros att ta hem.

Stensele församling anordnade kalaset med hjälp av diakonigruppen med Joy Johnson Landin & Emilie Wilderth Hägglund, diakoniassistenter, i spetsen