Prislista gravskötsel 2023

Grundskötsel:
Vårstädning, klippning av gräs och rensning av grus på gravplats.
Borttagning av krans, ris och vasblommor.  
255:- 

Vår- och sommarplanering: 
8 penséer på våren och senare 8 sommarblommor 
970:-

Vinterdekor: 
130:-