Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gudstjänster och aktiviteter

Välkommen att vara med!.

Välkommen till våra gudstjänster och aktiviteter.

Alla söndagar och helgdagar finns flera alternativ att gå på mässa och annan gudstjänst i våra kyrkor och kapell.

Varje onsdagmorgon klockan 9 firas en morgonmässa i Vibble kapell med efterföljande frukost (”klukku tei”).

Vi har omfattande barnverksamhet: musiklekis, barngrupper med kör, konfirmation, ungdomsgrupp.

För vuxna finns amatörgruppen "Musikglädje" och kyrkokören "Cantus". Varje helgfri torsdag klockan 12 serveras kyrksoppa i Vibble gård. Trivselträff för vuxna har vi varannan vecka i Klockargården vid Västerhejde kyrka. Syföreningarna "Slöjdgruppen" och "Nåldynan" träffas också regelbundet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra kulturarrangemang sker i samarbete med Sensus