Gudstjänster och aktiviteter

Välkommen att vara med!.

Välkommen till våra gudstjänster och aktiviteter.

Alla söndagar och helgdagar finns flera alternativ att gå på mässa och annan gudstjänst i våra kyrkor och kapell.

Varje onsdagmorgon klockan 9 firas en morgonmässa i Vibble kapell.

 Efterföljande frukost (”klukku tei”) är inställt under corona tiden.

Vi har omfattande barnverksamhet: musiklekis, barngrupper med kör, konfirmation, ungdomsgrupp.

För vuxna finns två körer med lite olika inriktning.

 "Musikglädje"  som vänder sig till dig som tycker om att sjunga eller spela under lite enklare former.Vi träffas normalat i vibble kapell på onsdagar kl. 19:00-21:00. Kören är nu vilande.  Ledare är Kerstin Gahne. För frågor om den ring 073-3207656 eller kerstin.gahne@svenskakyrkan.se

 Kyrkokören "Cantus"  leds av kantor Linnea Tibell. I dessa tider övar kören på lite olika tider. Är ni intresserade och vill sjunga så kontakta Linnea på 26 20 72 eller 070-320 3629  linnea.tibell@svenskakyrkan.se

 

Våra kulturarrangemang sker i samarbete med Sensus