Foto: Nina sandgren

Vårstädning på våra kyrkogårdar

Gravrättsinnehavare som vill ta hand om vinterkransar och gravlyktor uppmanas göra detta före den 20 april.

Vårstädning har påbörjats. Glasburkar och glasvaser får ej användas p.g.a. olycksrisken.
Provtryckning av gravstenar pågår.

Vid frågor kontakta Fredrik Sundström t. 0531-330 56.