Urngrav och kistgrav

Foto: Nina Sandgren

I vårt område finns kyrkogårdar vid Steneby kyrka, Billingsfors kyrka, Tisselskogs kyrka, Bäcke kyrka och Ödskölts kyrka.

En kyrkogård är vanligen indelad i olika kvarter. 
I den enskilda graven nedsätts en urna eller en kista.

En grav ger möjlighet att ha en gravvård (ex. gravsten eller kors) eller annan gravanordning och att plantera växter.

Vid kistbegravning kan kistan gravsättas direkt efter begravningsakten. En urna gravsätts några veckor senare, ibland med en kort andakt för de anhöriga. Gravsättning kan också ske, om så önskas, genom kyrkogårdsförvaltningens försorg utan anhörigas närvaro.

För graven gäller en gravrättstid om 25 år som i regel kan förlängas. Om inte gravrätten överförts till annan person kan gravplatsen återgå till kyrkogården och upplåtas för en ny gravsättning. Nya urnor eller kistor placeras intill befintliga stoft. Med respekt för den avlidna betraktas gravsättningen som definitiv och gravfriden ska värnas. För äldre gravar kan det finnas ett avtal om att gravrätten gäller för evigt.
Inför valet av gravplats är du välkommen att boka tid för visning av tillgängliga alternativ.

För mer information kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Kyrkogårdsförvaltningen

Postadress                                
Kyrkogårdsförvaltningen          
Steneby kyrka 20                      
666 94 Dals Långed                

Mail
steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se