Minneslund

I vårt område finns minneslundar vid Steneby kyrka, Billingsfors kyrka och Tisselskogs kyrka.

Minneslunden är en anonym gravplats och några enskilda gravvårdar finns inte utmärkta. Här finns istället en gemensam plats för blommor och ljus. Minneslunden är omsorgsfullt utformad för att skapa en lugn och rofylld miljö.

Kyrkogårdsförvaltningen ombesörjer gravsättningen och det finns ingen exakt uppgift om var askan satts ner. Anhöriga närvarar inte vid gravsättningen utan meddelas per post när gravsättningen ägt rum.

Kyrkogårdsförvaltningen

Postadress                                
Kyrkogårdsförvaltningen          
Steneby kyrka 20                      
666 94 Dals Långed                

Mail
steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se