Kondoleanser-Minnesfond

Foto: Nina Sandgren

Steneby församling har en minnesfond, Steneby minnesfond, och genom minnesfonden kan man kondolera och skicka en hälsning till anhörig. 

Ring alltid först till expeditionen om du vill kondolera.

Summan man betalar in är valfri.
Bg 643-2165 (nytt bg från 18 feb 5814-6911)
Swish 123 682 51 78
eller kontant på expeditionen.

Styrelse för minnesfonden är kyrkorådet som bestämmer hur minnesfondens pengar ska förmedlas. Världens barn, Svenska kyrkans internationella arbete är exempel på organisationer som minnesfonderna bidragit till men även församlingsarbetet och kyrkor kan få medel från minnesfonderna.

Steneby församling

Post och besöksadress        
Steneby församling              
Kallkällevägen 5a                     
666 94 Dals Långed                                                                                  

Telefon
expedition 0531-41035
ekonomi 0531-41036 

 

Mail
steneby.forsamling@svenskakyrkan.se