Kyrkoavgift

Kyrkoavgiften

Alla medlemmar i Svenska kyrkan bidrar efter ekonomisk förmåga till kyrkans verksamhet. Hur stor din kyrkoavgift är beror på din inkomst och var du bor. Svenska kyrkans viktigaste finansieringskälla är kyrkoavgiften.

Svenska kyrkans verksamhet i Sverige och utomlands bekostas av medlemsavgiften (kyrkoavgiften). Största delen går till din lokala församling.

Svenska kyrkan är uppdelad i ekonomiska enheter i form av församlingar och samfälligheter över hela landet. Behoven där avgör hur stor kyrkoavgiften blir. Vad församlingarna använder sina avgifter till varierar. Här kan du som medlem vara med och påverka besluten i samband med kyrkovalet.

Din kyrkoavgift

Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror på två faktorer: din inkomst och vilken församling du tillhör. Riksgenomsnittet för kyrkoavgiften 2011 är 0,99 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst. Den som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november betalar avgift hela det följande året.

I Steneby pastorat är kyrkoavgiften 1,48 % av beskattningsbar inkomst.