Foto: Nina Sandgren

Församlingshem

I Steneby pastorat finns 6 st församlingshem.
I samband med förrätting får man låna församlingshemmen gratis.
Man kan även hyra församlingshemmen då kontaktar man pastorsexpeditionen t. 0531-410 35.