Foto: Nina Sandgren

Steneby församling

1 januari 2022 blev Steneby-Tisselskog församling och Bäcke- Ödskölts församling istället en församling med namnet Steneby församling.

Steneby församling finns ca 2600 kyrkotillhöriga och de flesta bor i samhällena Billingsfors och Dals Långed och Bäckefors.

I församlingen finns sex stycken kyrkor och gudstjänst firas i minst en av kyrkorna varje söndag. 

I Steneby församling finns många möjligheter att komma i kontakt med kyrkan genom våra verksamheter och grupper. 

Kyrkoherde i Steneby församling är Lena Hildén.

I Dals Långed finns pastoratsexpeditionen och vid Steneby kyrka finns kyrkogårdsförvaltningens expedition. 

 

 

Öppettider Pastorsexpedition vid Dals Långeds kyrka

Öppettider:
måndag kl. 09.00-12.00
tisdag    kl. 09.00-12.00
onsdag  stängt
torsdag kl. 09.00-12.00
fre, lör, söndag stängt

tele: 0531-41035 (bokningar, kondoleanser)
        0531-41036  (ekonomi)

mail: steneby.forsamling@svenskakyrkan.se

Steneby församling
Kallkällevägen 5a
666 94 Dals Långed

 

 

Kyrkogårdsförvaltningen

Postadress                                
Kyrkogårdsförvaltningen          
Steneby kyrka 20                      
666 94 Dals Långed                

Mail
steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

 

 

 

Bäcke kyrka
Bäcke kyrka som ligger i Bäcke-Ödskölt församling Foto: Tommy Löfgren

Steneby församling

Post och besöksadress        
Steneby församling              
Kallkällevägen 5a                     
666 94 Dals Långed                                                                                  

Telefon
expedition 0531-41035
ekonomi 0531-41036 

Mail
steneby.forsamling@svenskakyrkan.se