Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Begravningsverksamhet

Här kan du hitta information om begravning i Svenska kyrkan och borgerlig begravning

Begravning i Svenska kyrkan har alla medlemmar i Svenska kyrkan rätt till.

Borgerlig begravning har alla folkbokförda i Sverige rätt till oavsett trostillhörighet.

Ödskölts kyrka

Begravning i Svenska kyrkan

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan har vi en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som avlidit till Gud.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas.

Kyrkogårdsförvaltningen

expeditionen ligger intill Steneby kyrka

Gravrätt

Gravrättsinnehavaren är ansvarig för graven och förbinder sig att hålla graven i ordnat skick.