Två flaggstänger med finska och svenska flaggan mot en blå och molnig himmel.
Foto: Stefan Leonardsson

Ruotsinsuomalainen työ/Sverigefinskt arbete

Ruotsinsuomalainen työ/Sverigefinskt arbete

Ruotsinsuomalaiset ovat suurin kielivähemmistön Ruotsin kirkon.
Sverigefinländare utgör den största språkliga minoriteten i Svenska kyrkan.  

Noin 700 000 ihmisellä Ruotsissa on suomalainen tausta. Suomen kieltä on käytetty jo 1500 luvulta lähtien jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa.

Ungefär 700 000 personer i Sverige har finländsk bakgrund. Sedan 1500-talet har det finska språket använts för predikan, dop och vigsel i Svenska kyrkan. Finska är hjärtats språk för många församlingsbor i Svenska kyrkan. Gemenskap på modersmålet är en stor tillgång och trygghet i vardag och fest.
Välkommen med i den sverigefinska församlingsgemenskapen.

Suomen kieli on monille meistä ruotsinsuomalaisista rukouksen kieli. Seurakunnan tarjoama yhteisöllisyys omalla äidinkielellä luo turvallisuuden tunnetta niin arkeen kuin juhlaankin. Tervetuloa mukaan ruotsinsuomalaiseen seurakuntatoimitaan.

I alla stift finns präster eller diakoner som talar finska. De hjälper dig att få information om dop, konfirmation, bröllop, och begravning, och finns till hands när livet känns svårt och du vill prata med någon. 
I Dalsland, kyrkoherde i Steneby, Lena Hildén, ansvarar för den sverigefinska verksamheten när det gäller de kyrkliga förrättningarna, och även naturligtvis för själavård på finska.

Stenebyn kirkkoherra Lena Hildén vastaa Dalslannin alueella tapahtuvien kirkollisten toimitusten kaksikielisyyden toteutumisesta. Luonnollisesti on pappi käytettävissänne myös sielunhoitoa varten.

Ta kontakt med kyrkoherde Lena Hildén
lena.hilden@svenskakyrkan.se

t. 072-212 71 68

 

Mer information på svenska kyrkans nationella sida