Foto: Nina Sandgren

Försäljning av fastigheter

i Billingsfors, Tisselskog och Ödskölt

Billingsfors församlinshem är sålt.
Ödskölts församlingshem är sålt.


Kyrkofullmäktige har beslutat att sälja:
Billingsfors församlingshem
Tisselskogs församlingshem
Ödskölts församlingshem

Beslutet baseras på en noggrann genomgång av ekonomi, medlemprognoser och kyrkans behov av lokaler för att kunna fullfölja kyrkans grundläggande uppgift; gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.
Drift och underhåll finansieras till största delen av medlemsintäkter.
Medlemsantalet har minskat med 24 % mellan åren 2010 och 2020.

En stor del av den kyrkliga verksamhet som idag finns i församlingshemmen kan flyttas till kyrkobyggnaderna.

Antal medlemmar i Steneby pastorat
1995                  5037
2010                    3619
2020                    2750
2030                    2100 (prognos)

Lämna, bevara, erövra   

Kyrkans uppgift har alltid varit att förmedla hopp åt människor. Det är aldrig kört, det finns alltid en chans till och det heter nåd. Det är hela idén med kristendomen.

Steneby pastorat har i uppdrag att genom verksamheten förmedla tro till alla som bor och vistas i vårt område. Gudstjänster firas mellan tisdagar och söndagar, olika tider och typer av gudstjänster där församlingsbor kan mötas i stillhet, bön och sång. Öppna förskolan både i Bäcke och Dals-Långed samlar barn och vuxna för att mötas, sjunga, fika och pyssla. Soppluncher, stavgångsgruppen, Bibelstudiegrupper, bakgrupper, körer, musikkvällar, grillkvällar, resor, samtalsgrupper och andra verksamheter finns för att förmedla kyrkans budskap och skapa en mötesplats för församlingsbor i olika åldrar. Verksamheten är allt.

För 25 år sedan var vi ungefär dubbelt så många medlemmar som idag, vilket gör att vi idag inte har lika stora intäkter. Följden av ett minskat ekonomisk utrymme gör att vi behöver se över vår organisation för att kunna behålla det utbud vi idag ger till våra församlingsbor. Om vi vill att verksamheten ska kunna fortsätta måste vi lägga mindre pengar på fastighetsförvaltning.

Vårt fokus ligger i att fullfölja vårt uppdrag som Svenska kyrkan har, att fira gudstjänst, utöva diakoni, undervisa och missionera. Gud möter oss alltid från framtiden, och det innebär att vi måste lämna något bakom oss för att bevara det väsentliga för att skapa helighet, tro och hopp.                                                          

 

Information och frågor hänvisas till
kyrkorådets ordförande Sven Pettersson t. 0531-409 51