Älvängens kyrka förberedd för taizemässa

Taizémässa

Veckomässa i Älvängen med inspiration från klostret i Taizé i Frankrike. De enkla taizésångerna upprepas så att det är lätt att sjunga med eller bara sitta stilla försjunken i egna tankar eller böner.

Varannan onsdag i Älvängens kyrka kl. 18.30

Se kalendern för nästa Taizemässa!

Välkommen!