Små och stora tillsammans

Verksamhet för barn från 0 år och uppåt. Nu är öppna förskolorna i Nol och Älvängen igång igen! Måndagar, onsdagar och torsdagar för dig och ditt barn.

Öppen förskola i Nol och Älvängen
- Nu startar vi upp igen!

För barn från 0 år tillsammans med förälder eller annan vuxen. Här umgås, leker, pysslar och fikar vi till självkostnadspris. Du kommer och går när du vill men vi har gemensam samling ca kl. 10.15-10.30 där alla är med. Efter det finns det möjlighet till gemensam fika.

Foto: Magnus Aronson /Ikon

Vi alla håller avstånd och kommer bara till verksamheten om vi är symtomfria.
P g a Covid-19 har vi satt maxantal 10 familjer under hösten 2021.

öppen förskola i nols kyrka:
måndagar och onsdagar kl. 09.00-12.00

öppen förskola i älvängens kyrka:
måndagar och torsdagar kl. 09.00-12.00

Ansvarig för öppen förskola i Nols kyrka:

Pernilla Olausson

Pernilla Olausson

Starrkärr-Kilanda församling

Församlingsassistent, Nols kyrka

Ansvarig för öppen förskola i Älvängens kyrka:

Ann Åström

Ann Åström

Starrkärr-Kilanda församling

Församlingsassistent, Älvängens kyrka

Sjunga Gunga

tisdagar kl. 09.30-11.30 i Nols kyrka

Sång och rytm är något som de flesta gillar och som mycket små barn kan ta till sig redan i magen. Därför inbjuds du och ditt barn att delta i Sjunga Gunga. Gruppen vänder sig till barn som är cirka 2-9 månader. Vi sjunger gamla och nya barnsånger, både kristna och andra och prövar lite rytmik.

Du vet väl att ditt barn tycker att du har världens vackraste sångröst?!

Max 10 deltagare. Enkel fika 20 kr.

Ny grupp startar varje termin. Anmälan till ansvarig krävs.
Kontaktuppgifter nedan.

Mera sjung å gung

Torsdagar kl. 09.30-11.30 i Nols kyrka

Som fortsättning på rytmikgruppen Sjunga Gunga inbjuds du och ditt barn till Mera sjung och gung. Gruppen vänder sig till barn från cirka 10 månader. Vi sjunger gamla och nya barnsånger, både kristna och andra och prövar lite rytmik.

Du vet väl att ditt barn tycker att du har världens vackraste sångröst?!

Enkel fika 20 kr.

Ny grupp startar varje termin. Anmälan till ansvarig krävs.
Kontaktuppgifter nedan.

Ansvarig för Sjunga Gunga och Mera sjung å gung:

Pernilla Olausson

Pernilla Olausson

Församlingsassistent, Nols kyrka