Små och stora tillsammans

Verksamhet för barn från 0 år och uppåt. Det finns öppna förskolor i församlingen måndag och onsdag. Lek, umgänge, pyssel och fika!

Öppen förskola i Nol och Älvängen

För barn från 0 år tillsammans med förälder eller annan vuxen. Här umgås, leker, pysslar och fikar vi till självkostnadspris. Du kommer och går när du vill men vi har gemensam samling ca kl. 10.15-10.30 där alla är med. Efter det finns det möjlighet till gemensam fika.

Foto: Magnus Aronson /Ikon

Öppen förskola i Nols kyrka:
Måndagar och onsdagar kl. 09.00-12.00

Öppen förskola i Älvängens kyrka:
Måndagar kl. 09.00-12.00

Söndagsskola i Älvängen

Varje gång det är gudstjänst eller mässa kl. 11 i Älvängens kyrka är söndagsskolan öppen för barn i alla åldrar!