Sinnesromässa i Nols kyrka

Sinnesromässan är en enkel mässa där vi möts i gemenskap och "ro för själen" tillsammans med varandra och Gud. Mässan firas i Nols kyrka på torsdagar, jämna veckor, kl. 18.00. Läs mer här.

torsdagar, jämna veckor, i Nols kyrka kl. 18.00

Välkommen du som söker och längtar, välkommen du som tvivlar, välkommen du som tror. Kom och var med på en gemensam stillhet mitt i vardagen med bön, delande, ljuständning, textläsning, sång och musik.

Sinnesrobönen

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. 

Se kalendern för aktuella datum