Med anledning av coronaviruset

Från den 3 september gäller följande kring gudstjänster och verksamhet, i enlighet med regeringens och Folkhälsomyndighetens lättade restriktioner.

Uppdaterat 2021-09-03

med anledning av lättnader i restriktioner från regeringen och folkhälsomyndigheten, HAR KYRKOHERDEN EFTER SAMRÅD BESLUTAT FÖLJANDE från och med 3 september 2021:

Detta gäller för gudstjänster, begravningar, vigslar och dop

Det är tillåtet att samla upp till 75 personer inomhus, med tilldelad plats och när lokalen är tillräckligt stor för att tillåta det med hänsyn till riktlinjer som råder kring avstånd. 

Detta antal personer gäller för kyrkorna i Starrkärr-Kilanda församling:

 • Starrkärrs kyrka: 75 personer
 • Älvängens kyrka: 40 personer
 • Kilanda kyrka: 30 personer
 • Nols kyrka: 20 personer
 • Begravningskapellet i Starrkärr: 15 personer

Sällskap upp till åtta personer kan sitta ihop, med rekommenderat avstånd
(1 meter framför, bakom och sidled) till nästa grupp/person. Kyrkan vädras före och efter gudstjänst och alla håller avstånd och en god handhygien. 

OBS! I dagsläget hyrs inte några lokaler ut. 

Detta gäller för verksamheter

 • Körverksamhet: kan starta utifrån det antal som kyrkan tillåter enligt ovan.
 • Barnverksamhet: inomhus- och utomhusaktiviteter, utifrån det antal som kyrkan tillåter enligt ovan.
 • Ungdomsgrupp: inomhus- och utomhusaktiviteter, utifrån det antal som kyrkan tillåter enligt ovan.
 • Konfirmandverksamhet: inomhus- och utomhusaktiviteter, utifrån det antal som kyrkan tillåter enligt ovan.
 • Vuxen- och äldreverksamhet: inomhus- och utomhusaktiviteter, utifrån det antal som kyrkan tillåter enligt ovan.
 • Pilgrimsvandringar genomförs 

Klicka här för att komma till kalendern där alla gudstjänster och aktuella verksamheter finns.

Beslutet gäller tillsvidare och kan komma att justeras vid behov.
Vi får följa de rådande riktlinjerna och ta hand om varandra på bästa sätt. 
Guds välsignelse och allt gott.

/ Margareta Mattsson Jerrestrand, kyrkoherde


Kontakta gärna expeditionen
 om du har frågor. Tfn: 0303-444 000.
E-post: starrkarr.pastorat@svenskakyrkan.se

ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER

 • Stanna hemma om du är sjuk. Även vid milda symtom. 
 • Tvätta händerna ofta, med tvål och vatten. 
 • Håll avstånd (1,5-2 m)
 • Hälsa inte genom att ta i hand

Mer information om coronaviruset och sjukdomen Covid-19 hittar du på 1177 Vårdguiden och Folkhälsomyndighetens hemsida.

Beslut enligt ovan har fattats gemensamt av

Margareta M Jerrestrand, Kyrkoherde
Elisabeth Bergdahl, Ordförande kyrkorådet
Anita Amdin, Vice ordförande kyrkorådet
i Starrkärr- Kilanda församling

Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig!

Margareta Mattsson Jerrestrand

Margareta Mattsson Jerrestrand

Starrkärr-Kilanda församling

Kyrkoherde