Foto: Jim Elfström /Ikon

Livets skeden

Inget är så mångfacetterat som livet. Vare sig du befinner dig på toppen eller i dalen vill Starrkärr-Kilanda församling visa på Gud i livets alla skeden.